זבובעלהקיר
זבובעלהקיר
זבוב על הקיר פודקסט

 

 

:״לא קל לזכות באושר

קשה מאוד למצאו בתוכנו ואין אתה מוצאו בחוץ.״

 

 

IMG_6431.JPG
IMG_5216.JPG