#022 מדברים מטאל - חיים בינימיני ורועי ברלנד

שני אלבומים חדשים לחיים בינימיני

מוריס אקדמי עם טברנק

Akol Po Hole עם shesh shesh shesh

נפגשתו עם רועי ברלנד לדבר מטאל

yuval ben mordechi